The workshop (Play With Clay) was held in Sep 2019, with a warm feeling of happiness and gratitude. All of you spread positive energies into each other and our team as well. The instructor is a clay artist, Ms. Anna. She was introduced by TV program during this workshop!

Các bạn yêu thích và muốn tìm hiểu thêm về Các sản phẩm Trang Sức Gốm có thể đón xem chương trình đang được giới thiệu trên chuyên trang Tạp Chí Văn Nghệ phát sóng vào – 9:10 sáng CN ngày 29/9/2019 – HTV7- 17:30 CN ngày 29/9/2019 – Thuần Việt- 9:30 sáng Thứ Sáu ngày 04/10/2019 – HTV9- 14:15 thứ Sáu ngày 04/10/2019-HTV9Cám ơn anh @ Dinh Khiem Nguyen và ekip.

Người đăng: Unit0 Saigon Cafe vào Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Amazing, attractive and also unique somehow reflecting participant’s character!
We feel happy to see participants enjoyed and reach completion!
Many thanks to participants and Anna san!