WORKS

TỔNG MẶT BẰNG KHU XFI

MIÊU TẢ

Dự án qui hoạch tổng thể các khối cơ sở phúc lợi cho Khu dân cư nằm trong nội vi khu công nghiệp.
Chúng tôi đã thiết kế một khu phố cho việc lang thang dạo mát, tận hưởng không khí trong lành, kết hợp mua sắm
Một khu phố sinh thái với những ý tưởng độc đáo.

THÔNG TIN DỰ ÁN
Thiết kế:
Qui hoạch tổng mặt bằng
Diện tích:
2ha