WORKS

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐH CMC

CONCEPT

Sau khi thảo luận với sinh viên và Giáo viên, CMC được thiết kế thành một trung tâm học tập với các thiết bị đặc biệt như là Phòng Thí Nghiệm, Xưởng Thực Hành. Cơ sở này mở ra nhằm phục vụ cho tất cả các đối tượng giáo viên và học sinh ở các trình độ khác nhau, cũng như khuyến khích việc học tập và tương tác lẫn nhau giữa các nhóm đối tượng này.

DATA
Loại Công Trình :
Giáo Dục, Phòng Thí Nghiệm
Thiết Kế :  
Cải Tạo, Thiết Kế Đồ Họa
Diện Tích : 
700m2