Chính thức khai trương từ 08 tháng 12 năm 2018!

Một loại hình không gian Cafe kết hợp Văn phòng Kiến Trúc.

Cung cấp dịch vụ cho thuê không gian tổ chức sự kiện, triển lãm, làm việc nhóm.

Hãy khám phá và trải nghiệm cùng Unit0-Saigon Cafe’ & Studio!

Facebook page, here!