LỜI CHÀO

Thông qua thiết kế kiến trúc, chúng tôi hướng đến việc tạo ra một không gian thoải mái. Các tòa nhà được lên kế hoạch và tạo ra theo thời gian. Có thể nói đó là một công việc hợp tác với khách hàng. Thông qua đối thoại, chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể tạo ra không gian đẹp.

Ngoài ra, chúng tôi đã hợp tác với nhiều người thông qua thiết kế kiến trúc cho đến nay, tôi nhận thấy sự quan tâm và tầm quan trọng của nó. Và, với tư cách là một nhóm hợp tác với các chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, chúng tôi đã ra mắt Đơn vị 0 (zero) tại Osaka. Từ năm 2008, tôi bắt đầu hoạt động thiết kế tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nền tảng tham gia thiết kế và giám sát sân bay quốc tế mới Nội Bài (Hà Nội) tại Việt Nam. Và chúng tôi quyết định ra mắt Đơn vị 0 Sài Gòn mới với người Việt Nam. Đơn vị 0 Một thành viên của Đơn vị 0 tại Osaka cũng đang tham gia các hoạt động của Sài Gòn. Chúng tôi sẽ làm việc với các thành viên tối ưu theo tòa nhà cần thiết và tiến hành công việc.

HỒ SƠ CÔNG TY

Unit0 Saigon
Registaration : Architect Consultant Office
Representative : Pham Ngoc Han
Inagaki Architectural Lab.
Registaration :
1st-class architect office, Osaka Gov. ( I ) No.25276
Representative : Inagaki Motonori
Management Architect : Inagaki Kazue
Lịch sử công ty
Inagaki Architectural Lab. estabulished in 2002 (Osaka, Japan)
Inagaki Motonori, Pham Ngoc Han worked for design of Noi Bai International Airport in 2008-2014
Unit 0 started in 2011 (Osaka, Japan)
Unit 0 Saigon established in 2018 (Ho Chi Minh City, Vietnam)

CÁN BỘ

Pham Ngoc Han

Inagaki Motonori
1st-Class Architect (Japanese License)
1972 Born in Aich Pref. Japan
BE in Architecture, Osaka University, Japan, 1995
I enjoy Matcha tea time with Japanese sweets lately.

Lâm Thị Hiền

Inagaki Kazue
1st-Class Architect (Japanese License)
1970 Born in Toyama Pref. Japan
BE in Architecture, Osaka University, Japan, 1995
I enjoy playing the Flute. I want to develop my skill at my own pace.

TRUY CẬP

Unit0 Saigon Cafe & Studio
7/5 Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL : (+84) 286 275 4979
E-mail : office@unitosaigon.com

Inagaki Architectural Lab.
#305 Shirono-Bldg., 3-41 Banzai-cho, Kita-ku, Osaka city, Osaka, Japan
Postal code : 530-0028
TEL : (+81) 6-6232-8871
E-mail : ial@gotohp.com